Telefon +420 777 83 55 83 E-mail info@vino-ted.cz
Více kontaktů
Košík Obsah košíku  
  0 položek Vstoupit do košíku
  0,- Kč
Prihlášení Přihlášení  
 
O nás Jak objednat Obchodní podmínky Vinařství Šoman
Novinky
SVATOMARŤINSKÉ SLAVNOSTI!
Rádi bychom Vás pozvali v pondělí 11.11. od 11h na neřízenou (nezřízenou) ochutnávku svatomartinského vína a to v obou našich vinotékách. K Svatomartinskému vínu patří husa, která samozřejmě nebude chybět! Přijďte společně přechutnat, popít nebo udělat vašemu blízkému radost prvním letošním vínem. Budeme se na Vás těšit!
Čas 11.11.2013 - 10:00

Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení
Níže uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.vino-ted.cz, který provozuje Tomáš Hájek, IČ: 74150456, DIČ: CZ8910130174. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího (Provozovatel, Dodavatel) a Kupujícího (Zákazník, Spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou Spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně Spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou Kupující, který není Spotřebitelem, řídí se vztahy, které neupravují obchodní podmínky obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše v platném znění novel.

Kupující se zavazuje seznámit se s těmito obchodními podmínkami, zárukou, reklamací a identifikačními údaji prodávajícího před tím, než si objedná vybrané zboží.

Tyto obchodní podmínky, záruky a reklamace jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, kterou kupující uzavírá s prodávajícím.


Registrace a ochrana osobních údajů
Nakupování v internetovém obchodě není podmíněno registrací. Registrace zákazníků je zdarma. Dodavatel garantuje, že získané osobní údaje budou zpracovávány výhradně ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a budou použity pouze pro bezproblémový chod internetového obchodu. Získané údaje nebudou poskytnuty třetí straně s výjimkou údajů potřebných pro doručení zboží, které budou předány přepravní společnosti.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze.
Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.


Kupní smlouva
Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím–spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním potvrzením na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody obou stran nebo na základě zákonných důvodů.

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí.

Vzhledem k povaze prodávaného zboží mohou vína v tomto e-shopu objednávat pouze osoby starší 18 let. Prodávající je oprávněn požádat kupujícího v souvislosti s jeho objednávkou o prokázání splnění podmínky dle § 12 odst. 1 pís. a) zákona č. 379/2005 Sb., v platném znění, tj. že kupující není osobou mladší 18 let (např. prostřednictvím předložení kopie nebo obrazového záznamu průkazu totožnosti kupujícího). Na tuto žádost prodávajícího je kupující povinen reagovat v přiměřené lhůtě, kterou určí prodávající. Neprokázání této podmínky kupujícím na žádost prodávajícího je důvodem ke zrušení objednávky a odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího. Kupující bere tuto skutečnost na vědomí a souhlasí s ní.


Ceny
Ceny uváděné na internetových stránkách jsou vždy platné a závazné v okamžik uskutečnění objednávky. Objednáním zboží již změna ceny v internetovém obchodě nijak neovlivňuje cenu, která byla uvedena v objednávce. Konečné prodejní ceny uvedené na internetových stránkách obchodu jsou zobrazovány včetně DPH, v detailním náhledu produktu je zobrazována i cena bez DPH. Prodávající je plátcem DPH.


Bonusy, slevy
Prodávající nabízí zákazníkům různé bonusy a slevy. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv tyto slevy změnit, zrušit nebo zavést slevy nové. Rozhodující a závazná jsou vždy ta pravidla pro poskytování slev, která jsou v okamžiku objednávky uvedená na internetových stránkách Prodávajícího. Slevy (např. zboží v akci, akční nabídky, případné osobní slevy a bonusy) nelze kombinovat a sčítat.


Způsoby platby
Kupující z České republiky může uhradit objednané zboží těmito způsoby:

a) V hotovosti při převzetí zboží – v případě zaslání zboží na dobírku nebo při osobním odběru.
b) Převodem na bankovní účet prodávajícího. Číslo bankovního účtu vedeného u Fio banky: 2800412184/2010


Způsob dodání
Víno zasíláme po Praze naší ekologickou kurýrní  službou.
Při objednávce dopravy přes naší kurýrní společnost vždy do 16:00 každého dne,
mimo svátky a víkendy, doručení již v den objednávky.
Zasilky po ČR.a SR zasíláme výhradně přepravní společností DPD.
Při objednávce do 16:00 doručení do dvou pracovních dnů.
Po individuální dohodě možnost přepravy Vámi zvolenou přepravní společností, (v tomto případě si vyhrazujeme právo na změnu paušální částky za dopravu zboží).

 

Dopravné a balné
Balné je zdarma. Dopravné od nákupu nad 1000,- Kč bez DPH, pouze 49,- Kč bez DPH (sleva platí pouze při doručování zásilky po Praze)
Jednotná cena pro dopravu zboží po ČR i SR je 99,- Kč bez DPH.


Dodací podmínky

Zboží, které je SKLADEM Vám doručíme do 2 pracovních dnů kamkoli po ČR. Zboží skladem je vždy označeno na produktové kartě. Informace o kapacitách skladu u nabízeného zboží se může lišit v závislosti na postupném vyprodávání a má čistě informativní charakter. V případě, kdy zákazník objedná zboží uvedené jako skladem a prodejce jej nebude fyzicky mít skladem k dispozici, bude Vás kontaktovat naše zákaznické oddělení.


Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy
Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.
Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží (náklady na přepravu apod.).


Záruka
Na zboží je poskytována plná záruka dle platných legislativních předpisů a dle záručních podmínek výrobce. Záruka se nevztahuje na vady způsobené neoprávněným zásahem, v důsledku použití zboží k jiným než určeným účelům, nevhodným skladováním, neodbornou manipulací, mechanickým poškozením, které není způsobeno opotřebením vzniklým obvyklým užíváním, živelnými pohromami nebo vyšší mocí.


Reklamace
Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem platným v České republice. Kupující je povinen při převzetí zboží překontrolovat zásilku. Kontrolou se rozumí zjištění neporušenosti obalu, mechanické či jiné poškození obalu zásilky a zboží a též úplnost dodaného zboží dle dodacího listu. V případě škod vzniklých přepravou má kupující právo zásilku nepřevzít. Na pozdější reklamace týkající se poškození či neúplnosti zboží uplatňované po převzetí zásilky od dodavatele nebude brán zřetel.

V případě reklamace zašle kupující reklamované zboží prodávajícímu na adresu:

Vinotéka Pod Labutí, Na Poříčí 19, Praha 1, otevírací doba: Po-Pá 11-20 hod.


Závěrečné ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím, který je bez výhrad přijímá.

 

Tyto obchodní podmínky a reklamační řád nabývají účinnosti 17. července 2013.
Změny obchodních podmínek a reklamačního řádu jsou vyhrazeny.

Doprava Zdarma!

Při nákupu nad 1000,- Kč doprava po Praze pouze 49,- Kč

Při nákupu nad 2000,- Kč doprava po Praze ZDARMA

Doprava  celá ČR a SR pouze 120,- Kč

Vinotéka Pod Vítkovem

Odběrné místo

Koněvova 2a, Praha 3

Po-Pá 11-20 hod.

So 10-13 hod

Vinotéka Pod Labutí

Odběrné místo (zůžený sortiment)

Na Poříčí 19, Praha 1

Po-Pá 11-20 hodObjednávat mohou pouze osoby starší 18ti let!

Copyright © 2018 Vino-ted.cz Pronájem e-shopu od 499 Kč/měs.7Interactive